Tjenester‎ > ‎

Prosjektledelse

Omstillinger skjer som regel ved at bedriften organiserer et prosjekt på (ut-)siden av organisasjonen, mens linjeorganisasjonen tar seg av "Business As Usual".
  Prosjektene til en bedrift bør gripe inn i de andre tannhjulene i bedriften, for å få resten til å gå rundt.
Utfordringen er at morgendagens organisasjoner bør være prosjektorganisert for å møte den internasjonale konkurransen som krever kontinuerlig prosessforbedring.

Alle i Team-Cogito har Prosjektledererfaring.
Per Olav har gjennomført følgende prosjekter siden 1994
2008 - 2009    Sammenslåing av eFaktura løsning for 2 internasjonale aktører (Joint Venture)
2006 - 2008    Implementering av maskinpark for store statlige virksomheter
2004 - 2005    Implementering av ERP-løsning for industribedrift
2000 - 2004    Salgs og markedsprosjekter av diverse størrelser (Fra MRD  og nedover)
1999 - 2000    Effektivisering og sammenslåing av 2 Store bankers IT-driftsløsninger
1997 - 1999    Lønns og Økonomiprosjekt for stor statlig virksomhet
1995 - 1997    ERP og lagerstyringsløsning for Norges største meierikjede
1994 - 1995    Prosjektleder for det materiellsystemet som fortsatt driftes for de to største Forsvarsgrenene.
 

Comments