Tjenester‎ > ‎

Utførelse av arbeid

Alt arbeid innebærer at noe må gjøres av noen, ellers skjer det lite. En organisasjon kjennetegnes ved at oppgavene er fordelt etter et system.

Et godt Team defineres ved at det er et lite antall mennesker med gjensidig utfyllende ferdigheter, som er forpliktet til  felles mål, felles prestasjonsmål og felles tilnærming til arbeidet, som de holder hverandre gjensidig ansvarlig for.


I praksis innebærer dette at det er ønskelig med mennesker som bør gjøre forskjellige oppgaver, som kan forskjellige fag og som motiveres av å utføre forskjellige oppgaver.
Mangfold skaper både muligheter og grunnlag for konflikt. Derfor er det en fordel at de som skal lede et team kjenner til den enkeltes ferdigheter og drivkrefter. Det er når alle i teamet tilsammen både gjør det de kan, bør og vil, og dette dekker alt det de skal og bør gjøre at vi snakker om det ultimate team. I mange tilfelle går det an å foreta noen små justeringer for å få til dette. Da gjelder det å vite hvor man skal "skru".
Av og til holder det med å lage et prinsippansvarskart basert på JTI og Strategikonferansen, uten at man senere behøver å ta fram dette, fordi rollene kommer på plass av seg selv.

Nedennfor vil det bli lagt inn eksempler på Prinsippansvarskart.

Comments