Startside‎ > ‎

Visjon

Et kraftsenter for omstilling
   Det gjelder å komme seg over skylaget for både å skape og realisere visjonen

Når Teamrollene - Veiledning, Nytenking, Ideutvikling, Iverksetting, Gjennomføring, Kvalitetssikring, Oppretthold av framdrift og spesialistkompetanse settes i et system for å få fart på eksisterende prosesser eller skape nye, da skjer det noe..... 
Utgangspunktet er å utnytte mangfoldet i teamet, skape ny energi gjennom å kjøre strukturerte felles aktiviteter for å enes om felles mål og deretter nå dette. 

Vår visjon realiseres gjennom å sette sammen komplementære team - se Teamkompasset  


  
Comments